ใช้ VBoxHeadless บน Fedora 11 Server

เมื่อเดือนที่แล้วมีคนถามว่าจะใช้ Sun VirtualBox 3.0 บน Command Line ยังไงวันนี้ได้ข้อมูลมาเขียนแล้วครับ โดยปกติแล้ว VirtualBox ที่เราติดตั้งกันบน Server จะมี GUI แล้วเราสร้าง Virtual Machine ได้ง่าย แต่ถ้าไม่มี GUI ละทำอย่างไร? จะควบคุม VirtualBox ได้ยังไง remote เข้าไปดูหน้าจอได้อย่างไร? อันนี้เป็นปัญหาแต่นอน วันนี้มีคำตอบเราใช้ VBoxHeadless ครับ เอาล่ะมาเริ่มกันเลย
อันดับแรกให้เพิ่ม user ชื่อว่า admin กลุ่ม admin ขึ้นมาครับ

groupadd admin
useradd -d /home/admin -m -g admin -s /bin/bash admin

จากนั้นกำหนด password

passwd admin

ให้ล็อกอินใหม่โดยใช้ user admin นี้ จากนั้นเริ่มติดตั้ง VirtualBox แปลงร่างเป็น root ก่อนครับ

su

ติดตั้ง Development Tools

yum groupinstall 'Development Tools'
yum groupinstall 'Development Libraries'
yum install SDL kernel-devel kernel-headers

Continue reading