ตั้งค่าการพิมพ์แบบ Spiral Vase ใน Slic3r

พยายามพิมพ์โมเดลแจกันทรงสูงโดยใช้เทคนิค Spiral Vase โดยการพิมพ์แบบนี้จะเป็นการพิมพ์วนไปเรื่อยๆ จากล่างขึ้นบน ทำให้ไม่มีรอยต่อในแต่ละชั้นและไม่เกิดคลื่นของรอยต่อ

Continue reading