ประสบการณ์กระเป๋าตังค์หาย

ผมกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดใช้เวลาไปกับงานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์คันเก่า พอซ่อมท่อไอเสียเสร็จก็เอาไปลองแว๊นและแวะไปเติมน้ำมันด้วย พอถึงปั๊มก็พบว่ากระเป๋าตังค์หล่นหายไปแล้วก็เลยต้องไปแจ้งความ โทรอายัดบัตร ATM บัตรเครดิตฯลฯ ก็เลยมาบล็อกประสบการณ์กระเป๋าตังค์หายสักหน่อย
10 กรกฎาคม 2562 – กระเป๋าตังค์หล่นหาย
15.30 น. ไปสถานีตำรวจโพธิ์กลางลงบันทึกประจำวันไว้ว่ากระเป๋าตังค์หาย และเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน บัตรเครดิต หายไปด้วย
15.50 น. โทรศัพท์อายัตบัตร ATM และบัตรเครดิต แปะเบอร์โทรศัพท์ธนาคารไว้หน่อย

11 กรกฎาคม 2562 – ทำบัตรประชาชนที่อำเภอเมืองนครราชสีมา
ผมแวะมาที่อำเภอแต่เช้า ประมาณ 7.35 น. สอบถามจากเจ้าหน้าที่ว่าทำบัตรประชาชนตรงไหน ได้ความว่าต้องมศเข้าคิวที่จุดแรกรับบริการงานบัตรประชาชนเป็นพื้นที่ด้านนอกอำเภอ มีโต๊ะงานบริการทะเบียนราษฏร์ ที่โต๊ะงานบัตรประชาชนมีสมุดคิวให้เขียนชือ เลยไปเขียนชื่อไว้ก่อน
8.20 น. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร์ มานั่งโต๊ะคนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎร์เข้าคิวเรียงแถวยาวเลย ส่วนโต๊ะงานบัตรประชาชนยังไม่มีเจ้าหน้าที่มา
8.28 น. เจ้าหน้าที่งานบัตรประชาชนมาที่โต๊ะ เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เขียนใบคำร้องเป็นโน๊ตใบเล็กๆ เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดว่าหายที่ไหน เวลากี่โมง ตรวจเอกสารแล้วก็ให้เอาเอกสารไปหย่อนในตะกร้าในห้องบริการงานบัตรประชาชน นั่งรอ 20 นาที เจ้าหน้าที่ก็เรียกชื่อจ่ายเงินค่าทำบัตรใหม่ 110 บาท นั่งรอถ่ายรูป
8.40 น. ถ่ายรูปเซ็นเอกสารขอทำบัตรใหม่ นั่งรอ
9.50 น. ได้บัตรใหม่เรียบร้อย
11.30 น. แวะไป The Mall ส่งเอกสารที่ธนาคารให้จัดส่งบัตรมาให้ใหม่ตามที่อยู่ใหม่