ประชุมอะไรสักอย่าง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดนให้ไปประชุมเรื่องอะไรสักอย่าง ตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆ เพราะไม่ทราบว่าประชุมเรื่องอะไร พอเข้าประชุมแล้วก็พบว่ามีหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน ทั้งเรื่องการบูรณาการข้อมูล การให้บริการประชาชน เรื่องการศึกษา เรื่องข้อมูลการรักษาพยาบาล จากเท่าที่นั่งประชุมและฟังแนวนโยบายของท่านประธานในที่ประชุมแล้วพบว่า ท่านต้องการให้มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาสร้างบริการให้กับประชาชนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้บริการจากภาครัฐและดูข้อมูลส่วนตัวได้ จากนโยบายทำให้นึกถึง SingPass และบริการของภาครัฐต่างๆ ที่มาเกาะกับ SingPass เลยล่ะ

SingPass เป็น gateway เชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ของภาครัฐ (โดยเทคนิคแล้วเป็น API Gateway) ของสิงคโปร์ ถ้าใครจะใช้บริการ e-service ของภาครัฐต้องใช้ SingPass การสมัครก็ง่ายมาก ถ้าเป็นประชาชนของสิงคโปร์อยู่แล้วก็สามารถสมัครได้เลย ถ้าเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานจะต้องใช้ Employment Pass, EntrePass, S-Pass, Dependant Pass,Long Term Visit Pass Plus ประมาณนี้
Continue reading