iPad Stand กับปากกา Stylus สไตล์ DIY

ที่วาง iPad กับปากกา Stylus สไตล์ DIY มีการออกแบบได้น่าสนใจ นอกจากการประยุกต์ใช้ของที่มีอยู่คือไม้แขวนเสื้อ ยังแฝงแนวคิดในการออกแบบเพื่อการใช้งานอีกด้วย โดยส่วนตัวชอบมากๆ ครับ

มีอีกหลายวิธีในการทำที่วาง Tablet (iPad) ได้น่าสนใจมากๆ เช่น

  • ตัวต่อ Lego
  • กล่องใส่ DVD
  • หลอดใส่ CD/DVD แบบ 50 แผ่น หรือ 100 แผ่น
  • ไม้แขวนเสื้อ
  • ที่คั่นหนังสือ
  • ที่วางนามบัตร
  • ที่วางจาน
  • ที่วางกรอบรูป