มาเล่น Docker Compose กับ Compose file V2 กัน

Docker Compose ออกรุ่นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ docker compose file เป็นเวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งรองรับ service, volume และ network ตามความสามารถใหม่ของ Docker 1.10 ด้วย file format แบบใหม่ทำให้เราสามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ใน docker compose file ได้มากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงก็มีเช่นกัน

Continue reading

มาเล่น Docker Compose กัน

Docker Compose เป็น Orchestration Tool ที่ Docker ออกมาให้ใช้งานกัน ซึ่งใช้วิธีการเดียวกันกับ Fig โดยสามารถสั่ง build, deploy, link และกำหนด volume ผ่าน config แบบ yaml ได้ง่ายๆ ใครที่เคยใช้ Fig อยู่ก็ปรับตัวนิดหน่อยครับ มาลองดูตัวอย่างการใช้งานกันบ้าง ตัวอย่างเป็น python webapp ง่ายๆ เก็บข้อมูลลง redis ดังนี้
สร้าง directory เก็บ webapp นี้ก่อน
mkdir webapp
cd webapp
จากนั้นสร้างไฟล์ app.py
Continue reading