ประสบปัญหาควันพิษ

ช่วงนี้แถวๆ หมู่บ้านข้างๆ จะเผาขยะตอนเย็นๆ ควันก็ลอยมาตามลม ช่วงหน้าหนาวควันจะลอยต่ำและไม่กระจายตัวไปไหน พอควันลอยเข้ามาในบ้านมันก็เลยไม่ไปไหน ตอนนี้เลยได้เป็นผู้ประสบปัญหาควันพิษกับเขาด้วย เริ่มสังเกตระยะหลังเริ่มเผาบ่อยมากขึ้น ช่วงนี้ก็เลยต้องใส่หน้ากาก N95 กันควันพิษไปก่อน