เด็กโข่งทำของ

ผมมักจะมีโครงการพัฒนา App อยู่ทุกๆ ปีเพื่อจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ และได้ทดลองแนวคิดหลายๆ อย่างว่ามันสามารถทำได้จริงหรือไม่ โดยใช้ชื่อตอนว่าเด็กโข่ง… ซึ่งก็มีอยู่หลายโครงการ สามารถติดตามได้ที่หน้านี้