in Blog

โปรเจคใน GitHub ได้ไปอยู่ Arctic กับเขาด้วย

โครงการ GitHub Arctic Code Vault ที่เอาโค้ดโครงการ Open Source ที่อยู่ใน GitHub ไปฝังไว้ที่ Arctic เพิ่งประกาศความสำเร็จมา (เอาไปฝังเรียบร้อยแล้ว) ใครอยากรู้ว่าเขาทำยังไงดู video ข้างล่างครับ

ซึ่งก็มีโครงการ open source ของผมเองได้รับคัดเลือกเอาไปฝังที่ Arctic กับเขาเหมือนกัน ก็ถือเป็นความภูมิใจเล็กๆ ละกัน