in Blog

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ

ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีอาการเวียนหัวและปวดหัวไปโรงพยาบาลก็พบว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ได้ยามากินเพื่อควบคุมความดัน หลังจากปรึกษาหมอ เพื่อนๆ ใน social network ได้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก ฯลฯ พยายามควบคุมอาหารก็พบว่าความดันลดลงตามที่หมอบอก ถึงแม้ว่าความดันยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย หมอก็ติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

หลังจากได้ยามากินอยู่ 4 เดือน พยายามลดน้ำหนักลง ออกกำลังกายบ้าง หมอก็ลดยาขับน้ำ แต่ก็ยังให้ลดน้ำหนักควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่อง ให้น้ำหนักลงไปอยู่ในระดับปกติ วัดความดันจดค่าความดันไว้ทุกวัน
หลังจากได้โรคความดันสูงมาเป็นโรคประจำตัวก็ไม่อยากได้โรคประจำตัวอื่นๆ เพิ่มมาอีก ก็เลยมา blog ไว้อีกรอบว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ควรตรวจสุขภาพทุกปี หากพบอาการผิดปกติให้รีบรักษา อาหารที่เรากินส่งผลกับสุขภาพ ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและที่สำคัญอย่ามีโรคประจำตัวเป็นดีที่สุด