in How-to

ติดตั้ง Search Plugin เพิ่มเติมให้ Ubuntu 10.04 Lucid Lynx

ผลจากการเข้าฟังสัมนาเรื่อง New Trends in Library and Information Management ของทาง NSTDA ทำให้เกิด Idea ใหม่ ในการพัฒนา Search Plugin เพิ่มเติมสำหรับเว็บที่รองรับ Open Search อยู่แล้ว หลายคนอาจจะงงๆ ว่า Search Plugin หน้าตาเป็นยังไง ให้ลองดูตรงมุมขวาของหน้า FireFox ตรงกล่อง Search ครับ 😛 เอาล่ะ จริงๆ แล้วเราสามารถพัฒนาส่วนเพิ่มเติมให้กับเว็บเพื่อรองรับ Open Search API แต่หลายเว็บยังไม่มีการรองรับในเรื่องเหล่านี้สักเท่าไรนัก เท่าที่ทราบ Open Source CMS มี Joomla เท่านั้นที่รองรับ Open Search ส่วนตัวอื่นๆ คาดว่าจะทะยอยพัฒนาเพิ่มเติม ดังนั้นการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Open Search จึงทำได้ยากมากขึ้น เอาเป็นว่าผมมีทางแก้ไขแบบไม่ถูกวิธีนักมานำเสนอ 🙂
Suriyan มี Package ที่ชื่อว่า suriyan-firefox-searchplugins เป็นส่วนขยายของ firefox ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บผ่านกล่อง Search ได้โดยอาศัย Google เป็นตัวช่วย ซึ่งเว็บไซต์ที่เพิ่มเข้าไปนั้น ได้แก่ Suriyan, Suruyan Club และ Thai Open Source ซึ่งเว็บไซต์ทั้งหมดไม่ได้สนับสนุน Open Search เลยสักเว็บดังนั้นการค้นหาข้อมูลจึงไปอิงกับ Google แทน 😛 เอ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไง ต้องลองติดตั้งดูครับ วิธีการติดตั้งก็ง่ายๆ ติดตั้ง suriyan repository กันก่อน
ดาวน์โหลดไฟล์แพคเกจ suriyan-repository มาก่อนครับ

wget http://www.suriyan.in.th/repo/pool/main/s/suriyan-repository/suriyan-repository_1.0-8_all.deb

จากนั้นสั่งติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

sudo gdebi suriyan-repository_1.0-8_all.deb

จากนั้นก็ Update cache

sudo apt-get update

มาติดตั้ง suriyan-firefox-searchplugins กันเลย

sudo apt-get install suriyan-firefox-searchplugins

คราวนี้มาเปิดดูที่ FireFox กันครับ แล้วสังเกตตรงกล่อง Search แล้วลอง Search ในเว็บ Thai Open Source ดูครับ