เก็บตกงานแถลงข่าว MEGA2015

MEGA2015 เป็นโครงการประกวด Mobile Application สำหรับภาครัฐ จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ ปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 แล้ว แนวคิดของโครงการนี้ต้องการสร้างเวทีสำหรับนักคิด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยแก้ปัญหา สร้างบริการใหม่ๆ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้น โครงการในปีนี้มีกิจกรรมหลายอย่าง ไม่ใช่มีแค่การประกวดอย่างเดียว อย่างเช่น แคมป์บ่มเพาะนวตกรรม, การใช้งานข้อมูลภาครัฐผ่าน OpenData การพัฒนา Mobile App โดยใช้บริการ Cloud ของ IBM อย่าง Bluemix ซึ่งรวมไปถึงด้าน Big Data Analytics, Cognitive computing ผ่าน Watson, โอกาสต่อยอดทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ปีนี้มีชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ ด้วย
หัวข้อการประกวดในปีนี้แบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่ และหัวข้อพิเศษ

  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม
  • สร้างความรู้ การบริการ สวัสดิการ
  • ส่งเสริมเศรษฐกิจ ลงทุน ท่องเที่ยว

และมีรางวัลพิเศษสำหรับโครงการที่นำเอาข้อมูลจาก data.go.th ไปใช้งาน โครงการที่สามารถต่อยอดร่วมกับ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” และ โครงการที่สนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน สนับสนุนโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ความคิดเห็นส่วนตัว ปีนี้ผมเห็นภาพของแคมเปนจ์ #BuildSG ที่สิงคโปร์ เมื่อสัก 5 ปีที่แล้ว มีกิจกรรมดีๆ หลายอย่างที่ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมกันเสนอแนวทาง จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา​เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้น ช่วยกันพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น เริ่ม “BuildTH” กันบ้างเถอะครับ