in Blog

คำถามสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถามสำหรับนักศึกษาฝึกงานที่จะมาฝึกงานแผนก คำถามจะซ้ำกันทุกครั้ง เช่น

  • ใช้ Gmail หรือ Hotmail
  • ใช้ Linux, OSX หรือ Windows
  • ใช้ Android หรือ iOS
  • อ่านข่าวไอทีจากที่ไหน
  • มาฝึกงานอยากทำอะไร