in Blog

เก็บตก EGA Call for Partnership: Cloud Security

เนื่องจากถูกมอบหมายให้ไปงานของ EGA ก็เลยมา blog สักหน่อย งานนี้เป็นงาน EGA Call for Partnership: Cloud Security จัดโดย EGA มีวัตถุประสงค์การรวมกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Security ออกแนวๆ focus group ให้มานำเสนอประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ใช้จัดการในเรื่อง Cloud Security ซึ่งงานนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชนและภาคการศึกษา งานนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ในส่วนของ vender อย่าง Microsoft, VMWare, Cisco, Intel ก็มาเล่าเรื่อง Solutions ต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้เลือกช็อป ซึ่งเน้นไปที่ virtualization เยอะมากๆ เลียบๆ เคียงๆ ไป Private Cloud อะไรอย่างนี้
สำหรับ NECTEC Cyber Security Lab มาเล่าเรื่องการจัดการด้าน security ใน software ที่ให้บริการใน NSTDA หลายตัว อย่างเช่น Data Encryption ใน Cloud Storage เป็นต้น หน่วยงานเอกชนอย่าง Seagate ก็มาเล่าเรื่อง Security ในเรื่อง Data Encryption ที่บริการใน Cloud Storage ที่ Seagate ให้บริการด้วย
สถาบันการบินพลเรือนมาเล่าเรื่อง Service API ในการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบิน ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามสนามบิน, สภาพเครื่องบิน, การซ่อมบำรุง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ควรมีการแลกเปลี่ยนหรือให้ข้อมูลกับภาครัฐ เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการบินที่ดีขึ้น
ม.วลัยลักษณ์ มาเล่าเรื่อง Smart Grid ที่ US และงานวิจัยที่ทำร่วมกับการไฟฟ้าในเรื่องการวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาคครัวเรือน โดยทำ smart plug คุยกันผ่าน zigbee เอาข้อมูลการใช้พลังงานไปประมวลผล และแสดงข้อมูลผ่านทางหน้าจอ Dashboard แบบสัมผัส ซึ่งอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้คนที่ทำงานด้านวิศกรไฟฟ้าก็ต้องรู้เรื่อง Cloud, Open Source และ Big Data ด้วย
TNET มาเล่าเรื่อง CSA Star ว่าเป็นอย่างไร ถ้าจะให้บริการ Cloud ต้องใช้ CSA Star ใน Level ใดบ้าง ตรวจประเมิน CSA Star ทำอย่างไรการคิดคะแนนและการเตรียมตัวต้องทำอย่างไร ม.มหิดล มา wrap up ในเรื่องของ Cloud Security ในมุมมองของผู้ใช้และผู้ให้บริการและปิดงานโดยปริยาย สำหรับงานนี้สนุกนิดนึง ได้เจอคนใช้งาน Cloud นิดหน่อย ที่เน้นไปทาง vender มานำเสนอเทคโนโลยี ก็เลยทำให้รู้สึกแปลกๆ นิดหน่อยครับ คิดว่างาน Awesome Day น่าจะสนุกกว่านี้