มา Rip DVD ด้วย Handbrake กัน

สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วเอา Raspberry Pi 2 มาทำเป็น Media Center โดยใช้ Xbian แต่ไม่มีหนังดูก็เลยเอาแผ่น DVD มา RIP ให้เป็น MKV แล้วใส่ไว้ใน DLNA Server จากนั้นค่อย stream ผ่าน DLNA มาเล่นบน Xbian เครื่องมือที่ใช้แปลง DVD เป็น MKV คือ Handbrake ซึ่งมีทั้งบน Windows, Mac และ Linux สำหรับท่านที่ใช้ Ubuntu สามารถติดตั้งผ่าน Software Center หรือผ่าน Command Line ได้เลย ดังนี้
sudo apt-get install handbrake ubuntu-restricted-extras
sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh
จากนั้นก็เปิด Handbrake ขึ้นมาทำงานได้เลย


และเล่นจาก Xbina ได้เลยเช่นกัน