มาติดตั้ง LibreOffice 4.1 กัน

LibreOffice 4.1 ออกมาให้เล่นกันแล้วครับ และตามคำเรียกร้องก็ต้องมาแนะนำวิธีการติดตั้งกันสักหน่อย วิธีการมีดังนี้

  1. สำหรับท่านที่ใช้ LibreOffice ที่มาพร้อมกับ Ubuntu ให้สั่ง Uninstall ออกก่อนครับ
  2. ดาวน์โหลด LibreOffice 4.1 ได้ที่ libreoffice.org
  3. แตกไฟล์ LibreOffice ที่ได้มา ด้วยคำสั่ง tar zxvf LibreOffice_4.1.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz
  4. เปลี่ยนไปที่ dir LibreOffice_4.1.0.4_Linux_x86-64_deb/DEBS ด้วยคำสั่ง cd LibreOffice_4.1.0.4_Linux_x86-64_deb/DEBS
  5. สั่งติดตั้ง ด้วยคำสั่ง sudo dpkg -i *.deb

เท่านี้ก็ได้ LibreOffice 4.1 ใช้กันแล้ว 🙂

Leave a Reply