พรสวรรค์ จุดแข็ง และ คนหลายบุคลิก

สืบเนื่องจากหนังสือเจาะจุดแข็งและสัมนา KM ของสำนักงาน ทำให้คิดว่าถ้าคนเรามีหลายบุคลิกหรือมีอาการ Multiple Personlity Disorder ก็สามารถมีจุดแข็ง 34 อย่างได้ตามที่ Gallup ได้ทำการศึกษามา ตัวอย่างเช่น คนที่มีหลายบุคลิกอย่าง Billy Milligan  ที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันถึง 24 แบบ เท่าที่ได้ลองอ่านจาก Wikipedia ทำให้รู้ว่า Billy Milligan ตัวจริงได้หายไปแล้ว เนื่องจากเหตุการณ์ในวัยเด็กและการพยายามฆ่าตัวตายทำให้บุคลิกอื่นๆ ทะยอยยึดร่างและแสดงออกในหลากหลายแบบ ที่สำคัญคือการแสดงออกในแต่ละแบบนั้นมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่ไม่เหมือนกัน นั่นหมายความว่าหากพบเหตุการณ์ที่ต้องเรียกใช้ใครสักคนที่มีความสามารถหรือมีพรสวรรค์ที่ต้องการในช่วงนั้น สามารถสลับบุคลิกและให้ประโยชน์จากพรสวรรค์นั้นๆ ได้ทันที
วิทยากรที่มาบรรยายบอกว่ามีวิธีการดึงพรสวรรค์แฝงหรือสร้างพรสวรรค์ในส่วนอื่นๆ ขึ้นมาได้ แต่ต้องกลายเป็นอีกคนที่มีวิถีชีวิตอีกแบบไปเลย ผมก็เลยคิดว่าถ้าสะกดจิตตัวเองแล้วดึงจุดแข็งที่มีอยู่น้อยนิดในแต่ละด้านออกมา เหมือนกับคนที่มีอาการ MPD ก็สามารถสร้างพรสวรรค์หรือสร้างจุดแข็งใหม่ขึ้นมาได้ และเรียกใช้งานจุดแข็งทั้ง 34 อย่างขึ้นมาใช้ได้ตามสถานการณ์ที่ต้องการความสามารถนั้นๆ ได้ เหมือนกับอาการ MPD แต่ปัญหาคือการสะกดจิตให้กลายเป็นอีกหลายๆ คนนี่ท่าทางจะลำบากอยู่นอกเสียจากมีประสบการณ์ของจุดแข็งทั้ง 34 อย่างมาก่อน
 

Leave a Reply