in Blog

เก็บตกออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

เนื่องจากมีเรื่องให้ต้องกลับไปทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์อีกครั้ง แต่ไม่ได้เกี่ยวกับงานออกแบบสินค้าหรือตราสินค้าด้านไอที คราวนี้เป็นงานออกแบบสินค้าประเภทสบู่สมุนไพร เป็นสินค้า SME ครับ การออกแบบผลิตภัณฑ์รวมไปถึงตราสินค้าและออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น เครื่องมือที่ใช้ก็เป็นเครื่องมือด้านเวกเตอร์อย่าง Inkscape อ้อเกือบลืมไปต้องใช้ GIMP ในการตัดใบไม้มาทำภาพเวกเตอร์ด้วยการ Trace Bitmap ด้วย หลังจากนั้นค่อยเอามาประกอบเป็นตราสินค้าแบบนี้


พอจะขึ้นโครงร่างกล่องก็โดนดุมาว่าเปลือง เพราะต้นทุนมีน้อยอยากให้งานออกมาแบบใช้ทุนน้อยที่สุด ก็ได้คำแนะนำมาว่าสินค้าจะห่อด้วยพลาสติกใสและติดตราสินค้าเอาแค่นี้พอ แต่ยังเลือกตราสินค้าไม่ได้ ก็เลยจัดการ render งาน 3D ออกมาให้ดูโดยใช้เครื่องมือ 3D อย่าง blender เข้ามาช่วย ได้ภาพสินค้าออกมาอย่างนี้


หลังจากทำ 3D Model ก็ทำให้เห็นภาพสินค้าได้ชัดเจนมากขึ้น เห็นไหมครับ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สช่วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับ SME ได้ง่ายๆ เลยทีเดียว และไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพงมาใช้ ช่วยลดต้นทุนให้ SME ได้อีกด้วย