in Blog

2 สับดาห์กับ JoGet Workflow Management

ครบ 2 สัปดาห์ที่ผมได้เล่น JoGet Workflow Management ก็พบว่าการพัฒนา Workflow Application ไม่ได้ยากมากนักเพราะ JoGet มีเครื่องมือในรูปแบบ GUI ให้เราได้คลิกตลอดทั้งกระบวนการ ได้แก่

 • ออกแบบ Workflow
 • ออกแบบ Form สำหรับแบบฟอร์มต่างๆ
 • ออกแบบ Datalist สำหรับแสดงผลข้อมูล
 • ออกแบบ Userview หน้า Workflow Application ที่ต้องการให้บริการ
 • กำหนด Process Map, Form Map, Tools Map

แทบจะไม่ได้เขียนโค้ดเลยซักบรรทัด อย่างมากก็แค่กำหนดตัวแปรใน Workflow เท่านั้น สำหรับหน้าเว็บ Workflow Application มี theme ให้เลือกหลายแบบ ซึ่ง JoGet เองเปิดกว้างให้สามารถพัฒนา theme เพิ่มขึ้นเองได้ หากไม่ต้องการพัฒนาเพิ่มก็สามารถ customized จาก theme ที่มีอยู่ได้ผ่าน Userview Design เรียกได้ว่าง่ายมากๆ สำหรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ กับ JoGet ใน JoGet Enterprise มี Plugin ที่น่าสนใจหลายตัว เช่น

 • Export Form E-mail (attach PDF file with E-mail)
 • Directory Manager
 • Advance Form Data binder
 • CRUD Menu
 • SQL Chart
 • Preset form data tool

สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมต่อกับ JoGet สามารถใช้ Web Service รับส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ได้ ซึ่งมี Services ต่างๆ มากเพียงพอสำหรับการพัฒนา อ้อ เกือบลืมไป ช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีงาน GEW 2012 ประมาณวันที่ 12-18 พฤศจิกายน ซึ่ง JoGet ก็ได้เป็น Sponcer งานนี้ด้วยเช่นกัน จึงมีการประกวดการพัฒนา Workflow Application ด้วย JoGet Workflow Management ขึ้นชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะมีโอกาสทำงานร่วมกับ JoGet และ SIPA ในฐานะผู้ประกอบการหน้าใหม่ในวงการพัฒนา Workflow Application อีกด้วย โอกาสมีเพียงครั้งเดียว พลาดไม่ได้จริงๆ ครับ