in Blog, How-to

มาเขียน Mobile HTML5 App กัน ตอน หน้าจอหลายขนาดทดสอบยังไง

นักพัฒนา Mobile Web หลายท่านมักจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่าง Emulator, มือถือ, tablet หลากหลายขนาดเพื่อใช้ทดสอบว่า Mobile Web หรือ HTML5 App ที่พัฒนาขึ้นมานั้นแสดงผลในหน้าจอขนาดต่างๆ เป็นอย่างไร จะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงในส่วนใดบ้างเพื่อให้การแสดงผลถูกต้องและลงตัวมาก ที่สุด ครั้งนี้จะมาแนะนำ Emulator บน Browser เพื่อที่จะช่วยทดสอบ HTML5 App ได้ง่ายมากขึ้น เครื่องมือนี้ชื่อ Ripple แห่งค่ายฮิปโปจิ๋ว (tinyhippos)

ripple จะเปลี่ยน Browser ของคุณให้กลายเป็น Mobile/Tablet Emulator พร้อมฟังก์ชั่นที่เชื่อมต่อกับ JavaScript Framwork ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PhoneGap, WebWork, WebWork TabletOS, Mobile Web เป็นต้น คุณสามารถทดสอบ App ที่ใช้การเชื่อมต่อ Internet, GPS, Accelerometer ได้ง่ายๆ

สำหรับท่านที่สนใจก็ลองทดสอบดูได้ที่ http://ripple.tinyhippos.com ครับ