in Blog

ลองทำขาตั้ง Tablet แบบ D.I.Y

ดัดให้เหมือนนก

ไม่มีคีมเลยหงิกๆ งอๆ

วางแบบนี้แปลกตาไปอีกแบบ กับที่วาง Tablet จากไม้แขวนเสื้อ?:)