มาเล่น Telegraf กับ MQTT Broker กัน

Telegraf มี plugin ให้ใช้งานได้หลายรูปแบบทั้ง input, output, process และ service ขึ้นอยู่กับเราต้องการใช้งานแบบไหน ครั้งนี้เราจะใช้ MQTT Consumer สำหรับเชื่อมต่อไปยัง MQTT Broker เพื่อ Subscribe ใน Topic ที่เราต้องการเอาข้อมูลมาใช้ แล้วให้ Telegraf ส่งข้อมูลไปเก็บใน InfluxDB และใช้ Grafana ในการแสดงผลต่อไป

มาสร้าง config กันก่อน ใช้ docker เหมือนเดิมดังนี้
docker run --rm telegraf --input-filter mqtt_consumer --output-filter influxdb config > mqtt-telegraf.conf
แก้ไข MQTT Broker, Topic, InfluxDB Database, Data Type
Continue reading

มาเล่น Grafana กันแบบเร็วๆ

Grafana เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำ Dashboard แสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูปแบบ time-series ได้หลายตัว นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม plug-in เพื่อเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ได้อีกมากมาย

มาลองเล่น Grafana กันเร็วๆ โดยใช้ Docker กัน ครั้งนี้เราจะใช้ Telegraf เป็นตัวส่งข้อมูล system ของ Container ที่ Telegraf ทำงานอยู่ไปยัง InfluxDB แล้วใช้ Grafana อ่านข้อมูลมาทำ Dashboard อีกที เริ่มกันที่ InfluxDB กันก่อนสร้างไดเรคทอรี่เก็บข้อมูลกันก่อน
mkdir influxdb
จากนั้นสร้าง container influxdb ขึ้นมา
docker run -d -p 8083:8083 -p 8086:8086 -v $PWD/influxdb:/var/lib/influxdb --name influxdb influxdb
Continue reading

มาเล่น ALLBOT กัน

ALLBOT เป็นชุดประกอบหุ่นยนต์พร้อมชุดวงจรสำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมได้ ตัวอย่างการประกอบหุ่นยนต์มีตั้งแต่ biped, quadruped, hexabot เนื่องจากชิ้นส่วนแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ ทำให้เราประกอบเป็นหุ่นยนต์อะไรก็ได้ อ่านข้อมูลจากเว็บแล้วก็น่าสนุกดี สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้ โครงการนี้เปิดเป็นโอเพนซอร์สด้วยทั้ง hardware, software และชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับท่านที่สนใจก็พิมพ์ชิ้นส่วนมาประกอบเล่นกันได้

มาดูชุดประกอบของ ALLBOT กันก่อน สำหรับท่านที่ซื้อ AllBot จะได้

  • ชุดชิ้นส่วนประกอบ พร้อมไขควง
  • มอเตอร์ servo
  • Arduino UNO
  • VRSSM Shield สำหรับเชื่อมต่อ servo
  • VRBS1 Shield เป็นชุด regulator สำหรับใส่ battery จ่ายไฟให้ Arduino UNO และ Servo

เนื่องจากผมไม่ได้สั่งซื้อชุดประกอบมาเล่น ก็เลยพิมพ์ชิ้นส่วนจากเครื่อง 3D Printer แทน โดยส่วนตัวผมแนะนำให้ซื้อชุดประกอบครับ เพราะซื้ออุปกรณ์มาประกอบเองราคาแพงกว่าเยอะเลย T_T

สำหรับวิธีการประกอบดูได้จาก Tutorial บนเว็บ การเขียนโค้ดALLBOT มี Library สำหรับ Aduino อยู่และมี Tutorial อธิบายการใช้งาน Library ไว้ได้ดีทีเดียว แนะนำให้อ่านกัน อ้อ มี plugin สำหรับ scracth ด้วย เหมาะสำหรับเด็กๆ ดี แปะวิดีโอแนะนำ  ALLBOT ไว้หน่อย ดูแล้วก็สนุกดีครับ