ต่อกล้องหลายตัวให้ Raspberry Pi พร้อม Stream Video ผ่าน MJPG-streamer

เนื่องจากมีคำถามเข้ามาผ่านทาง Facebook แฟนเพจ thaiopensource เรื่องการต่อ Webcam 2 ตัวพร้อมกับทำ Video Streaming ผ่าน MJPG-streamer ก็เลยหากล้อง Webcam มาลองให้ครับ ในกรณีนี้ผมมี Webcam 1 ตัว กับ Raspberry Pi Camera Module อีก 1 ตัว

แนวคิดคือให้ MJPG-streamer ทำงานคนละ port ตามจำนวนของกล้อง

  • Webcam จะถูก Stream ออก port 9000
  • Raspberry Pi Camera Module จะถูก Stream ออก port 9100

Continue reading