in Blog

มาทำ LED Matrix Clock กัน

ผมไปเจอโปรเจคESP8266 Wemos Clock News Weather Scrolling Marquee ที่ Thingiverse เป็นนาฬิกาบอกเวลา บอกสภาพอากาศ ค่าเงิน Bitcoin สถานะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ 3มิติ และข่าวจากรอยเตอร์ โปรเจคใช้ Wemos D1 mini และ LED Matrix เท่านั้นเอง

สำหรับวงจรก็ต่อวงจรแบบนี้ครับ

สำหรับโค้ดดูได้ที่ Github ครับ แปะวิดีโอไว้สักหน่อย