in Blog

ลองเล่น Assistant SDK กับ Raspberry Pi

เนื่องจากซื้อ MagPi เล่ม 57 ไม่ทันก็เลย ติดตั้ง Assistant SDK บน Rasipberry Pi เล่นเอง ครั้งนี้ขอแปะวิดีโอไว้ก่อน สำหรับท่านที่อยากเล่นบ้าง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการติดตั้งได้ที่ Assistant SDK ครับ

ตัวอย่างงาน DIY ของ Deeplocal ทำเครื่อง Mocktails Mixer

แปะวิดีโอ Google I/O 2017 เผื่อด้วยละกัน

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ Assistant SDK ใน Google I/O 2017