in Blog, How-to

มาเล่น Servo Motor ผ่าน 16-channel PWM/Servo Shield กัน

เนื่องจากมีโปรเจคทำหุ่นยนต์แมงมุม 4 ขาค้างไว้ แต่ไม่ค่อยได้เขียนวิธีการทำในส่วนต่างๆ ก็เลยกลับมาเขียนย้อนหลังกันสักหน่อย จะได้เป็นแนวทางให้ท่านที่สนใจเผื่ออยากลองทำหุ่นยนต์เล่นกันบ้าง การใช้งาน Servo ใน Arduino UNO เราสามารถใช้งานผ่าน Servo Library โดยส่งค่า PWM และหน่วงเวลาให้ Servo ทำงาน แต่หากต้องการควบคุม Servo จำนวนมากๆ จะต้องใช้ Servo Driver หรือ Servo Shield เข้ามาช่วย ครั้งนี้มาแนะนำ Adafruit 16-channel PWM/Servo Shield ครับ หน้าตาเป็นแบบนี้

สำหรับท่านที่อยากหาซื้อ Shield ก็สั่งซื้อได้จาก Arduino All กันได้ สำหรับ Servo Shield ตัวนี้ทำงานผ่าน I2C แต่การใช้งานไม่ต้องเขียนโค้ดผ่าน I2C นะครับ ทาง Adafruit มี Library ให้ใช้งานชื่อ Adafruit PWM Servo Driver Library การติดตั้ง Library ก็ง่ายมากๆ ติดตั้งผ่าน Library Manager ได้เลย


สำหรับการใช้งานโดยอ้างอิงองศาของการหมุน เขียน function moveDegree ง่ายๆ ดังนี้

การใช้งานเรียกใช้ function moveDegree ก็ส่งค่า Servo Channel, องศาการหมุนที่ต้องการ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว