in Blog

มาเล่น SmartConfig บน ESP8266 กัน

CMMC เล่น SmartConfig บน ESP8266 แถมออก Mobile App ชื่อ ESP8266 SmartConfig ให้เล่นด้วย ก็เลยคิดว่าน่าสนุกดีเลยลองเล่นบ้าง ใน Feature SmartConfig ของ ESP8266 ทำงานเหมือนกับ Wifi Module ของ TI สามารถใช้ Mobile App ช่วยตั้งค่า SSID ให้กับ Wifi Module ได้ ทำให้การตั้งค่า SSID สามารถทำได้ง่ายมากขึ้น และไม่ต้องฝังโค้ดระบุ SSID ตายตัวในโปรแกรม ลองดู Demo ของ CMMC กันก่อน

CMMC ให้แหล่งข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกหน่อยดังนี้


จากแหล่งข้อมูลข้างต้นก็เลยลองทำเล่นดูบ้างได้แบบนี้

พอสนุกสนานครับ