in How-to

มาเล่น NodeMCU DevKit V2 กัน

หลังจากที่ NodeMCU เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้ง Firmware ของ NodeMCU และ NodeMCU DevKit ปีนี้ก็มี DevKit รุ่นใหม่ออกมาเป็น NodeMCU DevKit v1.0 ตัวเก่าเป็นรุ่น 0.9 นะครับ บางคนเรียก DevKit ตัวใหม่ว่า V2 ก็ไม่ต้องตกใจ อีกอย่างจะได้ไม่สับสนด้วย DevKit ตัวนี้ได้มาจากพี่ช้างแห่ง Ayarafun ครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้ครับ มาดูหน้าตากันก่อน


DevKit ตัวใหม่มาเป็นตัวสีดำ เปลี่ยนชิป USB to TTL ใหม่จาก CH340 เป็น CP2102 ดีขึ้นมาหน่อย ส่วนขนาดก็เล็กลง เสียบลง Breadboard ได้ ส่วน ESP8266 จาก ESP-12 เป็น ESP-12E เสียบสาย usb แล้วใช้งานได้เลย สำหรับการใช้งาน ก็เขียนภาษา lua ใน NodeMCU เหมือนเดิม สำหรับท่านที่ใช้ Arduino IDE ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับ

สำหรับท่านที่ใช้ NodeMCU กับ Arduino IDE สั่งเพิ่ม board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) ได้ผ่าน Board Manager เนื่องจากช่วงที่เขียนบทความนี้ทาง ESP8266 Community ยังไม่ได้ออกรุ่นใหม่ แต่เราสามารถใช้งานจาก staging package ได้โดยเพิ่ม
http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json
ลงใน Additional Board Manager URL จากนั้นก็สั่งติดตั้ง Board ESP8266 เพิ่มได้เลย

เมื่อติดตั้งแล้วเราจะได้ Board เพิ่มขึ้นมาอีก 2 อันคือ NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) และ Adafruit HAZZHA ESP8266 เท่านี้เราก็ใช้งานกันได้แล้ว

ปิดท้ายด้วยแหล่งเรียนรู้ ESP8266 ด้วยตัวเอง

แหล่งอบรม

*** ถ้านึกออกจะมาเพิ่มเติมครับ 🙂