in How-to

ใช้ Azure CLI ผ่าน Docker Container

สำหรับท่านที่ใช้ Azure อยู่น่าจะรู้จัก Azure CLI โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ใช้ Linux และ OSX อาจจะได้ใช้กันอยู่แล้ว เพราะการใช้ Command Line มันเร็วกว่าการที่จะไปใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์แบบปกติ แต่การติดตั้ง Azure CLI ก็แลกมาด้วยความลำบาก โดยเฉพาะบน Linux ที่มักจะมีปัญหาเรื่อง Node.js และ npm เอาเป็นว่าคุณสามารถใช้งาน Azure CLI ได้จาก Docker Container โดยไม่ต้องติดตั้ง Azure CLI เลยจะดีกว่า วิธีการก็ง่ายมาก เพราะ Microsoft ได้ทำ Container มาให้เราใช้เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้งานก็ง่ายมาก ใช้คำสั่ง
docker run -it microsoft/azure-cli

รอจนกระทั่ง Docker ดาวน์โหลด image มาเสร็จคุณก็จะเข้าสู่หน้า shell ของ container แล้วจากนั้นก็ใช้คำสั่ง azure ได้เลย ง่าย สะดวก รวดเร็ว