in How-to

Auto Scaling บน OpenStack โดยใช้ Heat

อันนี้เป็นวิดีโอแนะนำ  ​Heat ซึ่งน่าสนใจมาก เรียกได้ว่าถ้า Heat stable รับรองว่าการใช้งาน OpenStack จะสนุกมากขึ้น เพราะสามารถทำ Auto Scaling ได้แล้ว

รอ Havana release อย่างใจจดใจจ่อ 🙂