ติดตั้ง Trac เอามาบริหารโครงการซอฟต์แวร์กัน!

Trac เป็นโปรแกรมบริหารโครงการซอฟต์แวร์บนเว็บเหมือนๆ กับ gForce, SourceForge, RedMind แต่แตกต่างตรงที่ Trac ตัวเล็กกระทัดรัดสามารถใช้งาน Ticket, Search, Browse โค้ดจาก SCM ต่างๆ ได้ และยังใช้ Workflow ได้อีกด้วย Trac กำหนดเนื้อหาให้เป็นแบบ Wiki ทำให้คุณสามารถสร้างหน้าเนื้อหาต่างๆ ที่คุณต้องการได้อย่างไม่จำกัด การติดตั้ง Trac มีวิธีการหลายวิธีแต่วิธีที่จะนำมาเป็น How-To ในครั้งนี้คือการใช้ Trac ร่วมกับ Apache และ SVN ครับ เครื่อง server ที่ผมใช้ติดตั้ง Ubuntu Server 9.04 Jaunty Jackalop มี IP Address เป็น 192.168.1.111 ชื่อเครื่องคือ trac.example.com มาเริ่มกันเลย
แปลงร่างเป็น root ก่อนครับ

sudo -s

ติดตั้งโปรแกรมที่เราต้องใช้กัน

apt-get install apache2 libapache2-mod-python2.4 libapache2-svn python-setuptools subversion python-subversion

หาจุดติดตั้งเหมาะๆ ให้กับ Trac ผมติดตั้งที่ /var/lib/trac ครับ สร้าง directory ขึ้นมาเลยครับ

mkdir /var/lib/trac
chown www-data:www-data /var/lib/trac

หาจุดติดตั้งเหมาะๆ ให้กับ svn ผมติดตั้งที่ /var/lib/svn สร้าง directory ขึ้นมาเลยครับ

mkdir /var/lib/svn

Continue reading ติดตั้ง Trac เอามาบริหารโครงการซอฟต์แวร์กัน!