มาเล่น Snappy Ubuntu Core ผ่าน KVM กัน

สำหรับท่านที่อยากทดลองเล่น Snappy Ubuntu Core บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองสามารถทดลองใช้งานได้ 2 แบบ คือ ทดลองใช้ผ่าน VirtualBox และ KVM ครั้งนะจะมาแนะนำการใช้งานผ่าน KVM กัน เริ่มจาก ให้คุณติดตั้ง KVM ให้เรียบร้อย และทดสอบว่า KVM พร้อมทำงานหรือไม่ดังนี้
sudo apt-get install qemu-kvm
จากนั้นลองทดสอบดูว่า kvm จะใช้งานได้หรือไม่
kvm-ok
ถ้าใช้งานได้จะได้ผลลัพท์ดังนี้

Continue reading มาเล่น Snappy Ubuntu Core ผ่าน KVM กัน