Load Balance ให้ Apache โดยใช้ DNS Round Robin

บังเอิญมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ตายบ่อยๆ เพราะคนเข้าเว็บเยอะจนล้น แก้ปัญหาโดยการบีบโดนการใช้ mod_cband ไม่ได้ผลเพราะจะไม่มีใครเข้าเว็บได้เลย ซึ่งอาการหนักพอสมควร กรณีนี้แก้ไขได้โดยใช้ load balancing แต่ขึ้นอยู่ว่าจะ load balance ที่ไหน มาทำความเข้าใจปัญหากันก่อนครับ ตอนนี้ Web Server มีตัวเดียว เครื่องเซิร์ฟเวอร์รองรับ load ไม่ได้มากนัก CPU/RAM เต็มบ่อยๆ จนนิ่ง ปรับแก้ไข Config แล้วก็ตายเช่นเดิม ดังนั้นแก้ไขโดนการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เข้าไปอีก ในกรณีนี้เลือกวิธี load balancing ที่ง่ายสุดคือใช้ DNS load balancing คือ เป็นเว็บเดียวกันแต่มีหลายเครื่องและบอก DNS ว่ามีเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง หมุน IP Address เอา ลองดูตัวอย่าง Google กัน

host www.google.com

www.google.com is an alias for www.l.google.com.
www.l.google.com has address 64.233.181.105
www.l.google.com has address 64.233.181.106
www.l.google.com has address 64.233.181.147
www.l.google.com has address 64.233.181.99
www.l.google.com has address 64.233.181.103
www.l.google.com has address 64.233.181.104
Continue reading Load Balance ให้ Apache โดยใช้ DNS Round Robin