มาเล่น Docker Registry 2 กัน

Docker ประกาศออกรุ่นใหม่ของ Docker Registry พร้อมเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น Docker Distribution เพื่อไม่ให้สับสนขอเรียกเป็น Registry 2 ก็แล้วกันครับ สำหรับท่านที่ใช้ Docker 1.6+ จะรองรับ Registry 2 แล้วสำหรับรุ่นต่ำกว่านั้นใช้งานด้วยกันไม่ได้ครับ ในรุ่นใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อรองรับ plugin สำหรับ storage แบบต่างๆ ซึ่งแต่ก่อนเน้นที่ Amazon S3 ในรุ่นใหม่นี้รองรับ storage หลายแบบ เช่น file system, Azure Blob Storage, AWS S3, Rados, Redis เป็นต้น ดู configuration เพิ่มเติมได้ครับ
มาลองเล่นกันอันดับแรกติดตั้ง Docker ให้เรียบร้อยก่อน
wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
ติดตั้ง Docker Compose ต่อ
curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.3.2/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
มาลองติดตั้งแบบใช้ Docker กันก่อน ใช้คำสั่งดังนี้
docker run -d -p 5000:5000 --restart=always --name registry registry:2
Continue reading มาเล่น Docker Registry 2 กัน