REST Client สำหรับ Google Chrome

ครั้งที่แล้วเอา REST Client บน Firefox มาฝาก ครั้งนี้เอา REST Client บน Chrome มาฝากบ้าง เป็น Plugin เช่นเดิมครับ สำหรับบน Chrome ผมแนะนำให้ใช้ Advance REST Client ครับ

ดาวน์โหลดได้ที่?Chrome Web Store

REST Client สำหรับ Firefox Plugin

เนื่องจากกลับมาเขียน Web Services สไตล์ REST อีกรอบ ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ อย่างจริงจังมากขึ้น เพราะเปลี่ยนเครื่องมือในการพัฒนาอย่างสิ้นเชิง ทำให้ต้องศึกษาเครื่องมือใหม่ๆ เยอะขึ้น สำหรับครั้งนี้เอา REST Client มาฝากครับ เป็น REST Client ที่ฝังมากับ Firefox ซึ่งง่ายในการใช้งาน ทำให้ทดสอบ Web Application และ REST Server ไปในคราวเดียวได้ง่ายๆ Plugin ที่ว่านี้ชื่อREST Client?ครับ

ท่านใดสนใจก็ดาวน์โหลดได้ที่เว็บ?Add-on Mozilla?ครับ