มาเล่น phant.io กัน

Sparkfun เปิดโครงการโอเพนซอร์ส data.sparkfun.com ชื่อ phant.io เป็นบริการจัดเก็บข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ IoT เหมาะสำหรับท่านที่อยากมีระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างง่าย phant.io ใช้ node.js เป็นหลักทำให้ง่ายต่อการ deploy และใช้งาน การส่งข้อมูลจาก IoT ไปยัง phant ใช้ HTTP Request ปกติ มาลองเล่นกัน

ติดตั้ง Node.js ให้เรียบร้อย จากนั้นสั่งติดตั้ง phant ดังนี้
sudo npm install -g phant
จากนั้นเรียก phant ขึ้นมาทำงานดังนี้
phant
Continue reading