มาเล่น Mosca บน Docker กัน

Mosca เป็น MQTT Broker ที่พัฒนาโดยใช้ Node.js และเก็บข้อมูลบน LevelDB ทำให้ Mosca สามารถทำความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูลอื่นเพื่อเก็บข้อมูลแบบ persistance ได้อีกด้วย การใช้งาน Mosca สามารถใช้งานผ่าน CLI และผ่าน Node.js App ได้อีกด้วย การติดตั้งสามารถติดตั้งผ่าน npm แล้วยังสามารถติดตั้งผ่าน Docker ได้อีกด้วย
มาลองเล่น Mosca ผ่าน Docker กัน สั่ง Docker run ได้เลยดังนี้
docker run -p 1883:1883 -p 80:80 -v /var/db/mosca:/db matteocollina/mosca
Continue reading มาเล่น Mosca บน Docker กัน

มาเล่น Mosca กัน

Mosca เป็น MQTT Broker ที่พัฒนาโดยใช้ Node.js และเก็บข้อมูลบน LevelDB ทำให้ Mosca สามารถทำความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูลอื่นเพื่อเก็บข้อมูลแบบ persistance ได้อีกด้วย การใช้งาน Mosca สามารถใช้งานผ่าน CLI และผ่าน Node.js App ได้อีกด้วย
มาลองเล่น Mosca กัน ก่อนอื่นติดตั้ง Mosca ผ่าน npm กันก่อนดังนี้
npm install -g mosca bunyan
เมื่อติดตั้งเสร็จ ก็สามารถใช้งานได้เลยดังนี้
mosca --db ./db -v | bunyan
Mosca จะบอกเราว่า MQTT Broker ทำงานอยู่บน port 1883 ให้ลองทดสอบจาก MQTT Spy ดู Continue reading มาเล่น Mosca กัน