ใช้ Knife จัดการ vm ใน Azure

Knife มีส่วนเสริมในการจัดการ virtual machine บน Microsoft Azure ด้วยคือ knife-azure สามารถจัดการ life cycle ของ virtual machine ได้ สั่ง knife bootstap เพื่อลงทะเบียนกับ Chef Server ได้เลย มาลองใช้งานกัน
ติดตั้ง Knife Azure โดยใช้ ChefDK
chef gem install knife-azure
ดาวน์โหลด subscription file เพื่อใช้งานร่วมกับ knife azure plugin จากนั้นแก้ไข knife.rb เพิ่ม config เข้าไปดังนี้
Continue reading ใช้ Knife จัดการ vm ใน Azure

ใช้ Knife จัดการ Amazon Web Service

Knife มีส่วนเสริมในการจัดการ instance บน Amazon Web Service ด้วยคือ knife-ec2 ซึ่งสามารถจัดการได้ในเบื้องต้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ instance เป็นหลัก สามารถจัดการ life cycle ของ instance ได้ สั่ง knife bootstap เพื่อลงทะเบียนกับ Chef Server ได้เลย มาลองใช้งานกัน
เริ่มต้นจากติดตั้ง package ที่จำเป็นก่อนดังนี้
apt-get install make build-essential
จากนั้นติดตั้ง knife ec2 plugin โดยใช้ Chef Development Kit
chef gem install knife-ec2
แก้ knife.rb เพิ่ม AWS_ACCESS_KEY_ID และ AWS_SECRET_ACCESS_KEY ต่อท้ายไฟล์
Continue reading ใช้ Knife จัดการ Amazon Web Service

ใช้ Knife จัดการ Droplet บน DigitalOcean

Knife DigitalOcean เป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้คุณจัดการ Droplet บน DigitalOcean ได้ง่ายๆ ผ่าน Knife ซึ่งนอกจากจัดการ Droplet ได้แล้วยังสามารถสั่ง Bootstrap เพื่อ register node ไปยัง Chef Server ได้อีกด้วย หรือใช้ Knife กำหนด runlist ให้ droplet ได้เช่นกัน มาทดลองกัน
ก่อนอื่นใช้ ChefDK ติดตั้ง Knife DigitalOcean กันก่อนดังนี้
chef gem install knife-digital_ocean
สร้าง Personal Access Tokens ใน DigitalOcean เพื่อใช้กับ Knife ดังนี้

Continue reading ใช้ Knife จัดการ Droplet บน DigitalOcean

ใช้ Knife สร้าง Chef Container

Chef ไม่เพียงแค่ใช้ตั้งค่าและจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Container อย่าง Docker ได้ด้วย ในเบื้องต้น ใช้สำหรับสร้าง Chef Container ที่มี chef client, cookbook, run list ฝังเข้าไปพร้อมกับ Docker Image ส่วนการจัดการ Container ยังคงใช้ Docker เหมือนเดิม

สร้าง Chef Container ต้องเริ่มจากสร้าง Image ก่อนด้วย Knife Container ซึ่งเป็น plug-in เสริมของ Knife ซึ่งเราจะต้องติดตั้งเพิ่ม ก่อนจะติดตั้ง Knife Container ติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ก่อน ได้แก่ Docker, ChefDK และ Knife Container
เริ่มจากติดตั้ง Docker ก่อน ดังนี้
curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh
ติดตั้ง Chef Development Kit
wget https://opscode-omnibus-packages.s3.amazonaws.com/ubuntu/12.04/x86_64/chefdk_0.3.5-1_amd64.deb
dpkg -i chefdk_0.3.5-1_amd64.deb
Continue reading ใช้ Knife สร้าง Chef Container