App ที่ใช้บ่อยใน iPad

ที่ทำงานซื้อ iPad แจกผู้บริหารทางแผนก MIS เขาก็บอกว่าให้แนะนำ App สำหรับใช้ในการทำงานบน iPad ให้หน่อย เอ่อ… ผมไม่ได้ใช้ iPad ทำงานมากนัก นอกจากอ่าน Maxim กับ Ecstazy แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไร 😛 ก็เลยกลับมานั่งดูในเครื่องว่าผมใช้ App อะไรบ้าง นอกจาก FaceTime, Calendar, Photo, Camera และ Facebook T_T
App ที่ใช้บ่อยมาก เพราะใช้ Google Service

  • Gmail
  • Hangout
  • Chrome
  • Drive
  • Google Map
  • Youtube

Continue reading App ที่ใช้บ่อยใน iPad