มาเล่น Docker Compose พร้อม reconfig HAProxy ด้วย Interlock กัน

ครั้งที่แล้วพาเล่น HA MQTT Broker ด้วย Docker Compose ครั้งนี้มาแนะนำวิธีการ Reconfig HAProxy ในกรณีที่มีการ Scale In, Scale Out จากการใช้ Docker Compose Scale ขอเปลี่ยนตัวอย่างเป็น WebApp จะได้เข้าใจง่ายๆ WebApp ตัวนี้ expose port 8080 เราสามารถใช้ Interlock ช่วยในการ reconfig HAProxy ในกรณีที่มีการ Scale ไม่ว่าจะ Scale in หรือ Scale out ได้ ครั้งนี้เราจะใช้ Docker Machine, Docke Swarm, Docker Compose และ Interlock

มาลงมือติดตั้ง Docker กันก่อน
wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
ตามด้วย Docker Compose
curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.3.2/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Continue reading

มาเล่น Shipyard 2.0 กัน

Shipyard เป็น Web GUI สำหรับบริการจัดการ Docker Container เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆ ที่ทำ Web GUI ขึ้นมาให้ใช้งานกัน จำได้ว่า Shipyard รุ่นแรกออกมาก็ได้รับความนิยมมาก เพราะสามารถใช้งานได้ทั้ง Web GUI และผ่านทาง REST API แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับตัวโครงการนี้ จนเราต้องมาเรียนกันใหม่เลยทีเดียว ส่งที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

  • ตัวโครงการหลักใช้ rethinkdb
  • ออกแบบ UI ใหม่หมด
  • ใช้งานผ่าน Web GUI, REST API และ Shipyard Cli
  • เพิ่ม extension ได้
  • ไม่มี hipache ติดมาให้เหมือนกับรุ่นก่อน

สำหรับท่านที่ใช้ Shipyard 1.0 อยู่แล้วแนะนำให้ใช้ต่อไปครับ สำหรับท่านที่อยากลองของใหม่มาเริ่มติดตั้งกันเลย ผมใช้ Ubuntu 14.04 Sever 64 bit เริ่มจากติดตั้ง Docker กันก่อน โดยใช้ curl-ssh
curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh
Continue reading