เก็บตก International Big Data Conference 2016

ผมได้มีโอกาสไปงาน International Big Data Conference จัดโดย EGA งานนี้มีวิทยากรจากต่างประเทศมาหลายท่าน ทั้งจากฮ่องกง, เกาหลี, ญี่ปุ่น และวิทยากรจากประเทศไทย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน งานนี้มีออกบูธจาก IMC Institute, BXperience และ NECTEC ด้วย สิ่งที่น่าสนใจของงานนี้คงเป็นแนวทางการทำ Big Data ที่วิทยากรในแต่ละประเทศมาเล่าให้ฟัง ซึ่งเป้าหมายการใช้งานข้อมูลเน้นผู้ที่ได้รับประโยชน์คือประชาชนนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนภัยและการเผ้าระวังภัยของรัฐบาลเกาหลี ระบบเตือนอุทกภัยและวาตภัยของญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งระบบแนะนำการปลูกพืชทดแทนสำหรับเกษตรของไทย ทั้งหมดนี้คือการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างบริการใหม่ให้ประชาชน

มีข้อแนะนำจากวิทยากรที่น่าสนใจดังนี้

  • การเก็บข้อมูลเพื่อเอามาวิเคราะห์แนะนำว่าต้องทราบปัญหาและตั้งคำถามก่อนแล้วดูว่าข้อมูลที่มีอยู่ตรงไหนสามารถนำเอามาใช้ได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูล ให้วิเคราะห์แล้วเอาผลที่ได้กลับไปถามกับเจ้าของข้อมูลว่าใช่หรือไม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะมีการปรับปรุงกระบวนการเก็บและหาข้อมูลมาเพิ่มเติมได้
  • การทำ Big Data Analysis ในองค์กรต้องเริ่มจาก Prototype เล็กๆ ให้เห็นภาพว่าได้อะไร การขอความร่วมมือเพื่อให้ได้ข้อมูลมาสำคัญมากๆ พอได้ Prototype แล้วการคุยกับผู้บริหารเพื่อขยายผลก็ทำได้ง่าย

เก็บตก EGA Call for Partnership: Cloud Security

เนื่องจากถูกมอบหมายให้ไปงานของ EGA ก็เลยมา blog สักหน่อย งานนี้เป็นงาน EGA Call for Partnership: Cloud Security จัดโดย EGA มีวัตถุประสงค์การรวมกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Security ออกแนวๆ focus group ให้มานำเสนอประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ใช้จัดการในเรื่อง Cloud Security ซึ่งงานนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชนและภาคการศึกษา งานนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ในส่วนของ vender อย่าง Microsoft, VMWare, Cisco, Intel ก็มาเล่าเรื่อง Solutions ต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้เลือกช็อป ซึ่งเน้นไปที่ virtualization เยอะมากๆ เลียบๆ เคียงๆ ไป Private Cloud อะไรอย่างนี้
สำหรับ NECTEC Cyber Security Lab มาเล่าเรื่องการจัดการด้าน security ใน software ที่ให้บริการใน NSTDA หลายตัว อย่างเช่น Data Encryption ใน Cloud Storage เป็นต้น หน่วยงานเอกชนอย่าง Seagate ก็มาเล่าเรื่อง Security ในเรื่อง Data Encryption ที่บริการใน Cloud Storage ที่ Seagate ให้บริการด้วย
สถาบันการบินพลเรือนมาเล่าเรื่อง Service API ในการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบิน ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามสนามบิน, สภาพเครื่องบิน, การซ่อมบำรุง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ควรมีการแลกเปลี่ยนหรือให้ข้อมูลกับภาครัฐ เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการบินที่ดีขึ้น
ม.วลัยลักษณ์ มาเล่าเรื่อง Smart Grid ที่ US และงานวิจัยที่ทำร่วมกับการไฟฟ้าในเรื่องการวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาคครัวเรือน โดยทำ smart plug คุยกันผ่าน zigbee เอาข้อมูลการใช้พลังงานไปประมวลผล และแสดงข้อมูลผ่านทางหน้าจอ Dashboard แบบสัมผัส ซึ่งอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้คนที่ทำงานด้านวิศกรไฟฟ้าก็ต้องรู้เรื่อง Cloud, Open Source และ Big Data ด้วย
TNET มาเล่าเรื่อง CSA Star ว่าเป็นอย่างไร ถ้าจะให้บริการ Cloud ต้องใช้ CSA Star ใน Level ใดบ้าง ตรวจประเมิน CSA Star ทำอย่างไรการคิดคะแนนและการเตรียมตัวต้องทำอย่างไร ม.มหิดล มา wrap up ในเรื่องของ Cloud Security ในมุมมองของผู้ใช้และผู้ให้บริการและปิดงานโดยปริยาย สำหรับงานนี้สนุกนิดนึง ได้เจอคนใช้งาน Cloud นิดหน่อย ที่เน้นไปทาง vender มานำเสนอเทคโนโลยี ก็เลยทำให้รู้สึกแปลกๆ นิดหน่อยครับ คิดว่างาน Awesome Day น่าจะสนุกกว่านี้