วิธีการใช้ DOF ใน Suriyan อย่างถูกวิธี

DOF หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า Driver OFf-line เป็นโปรแกรมเล็กๆ สำหรับติดตั้ง Driver โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet ซึ่งมาแก้ปัญหา Jockey ใน Ubuntu 11.04+ ที่ต้องเรียกใช้ผ่าน Internet ทุกครั้งที่ต้องการติดตั้ง Driver ซึ่งหากไม่มี Internet ก็ไม่สามารถติดตั้ง Driver เพิ่มเติมได้ ใน Suriyan รุ่น 53.04 และ 53.10 มี Local Repository ติดมาด้วยเสมอแต่การติดตั้งผ่าน Jockey ในโหมด Off-line ไม่สามารถทำได้ (เฉพาะ Suriyan 54.04) DOF จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้
มาดูวิธีการใช้งาน DOF อย่างถูกวิธีกัน
ปิดคลังซอฟต์แวร์ทั้งหมดเพื่อเลือกใช้คลังซอฟต์แวร์ภายในเท่านั้น


เปิด DOF ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

กด yes เมื่อโปรแกรมถามว่าเลือกใช้ Local Repository แล้ว

โปรแกรมจะตรวจสอบ Hardware และติดตั้ง Driver ให้อัตโนมัติ

หลังติดตั้งเสร็จให้ restart เครื่องเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ
หมายเหตุ DOF ไม่สามารถติดตั้ง Driver ได้ทุกตัว ในเบื้องต้นสามารถติดตั้ง Driver การ์ดจอ nVidia, การ์ดจอ ATI และ Wireless ของ Broadcom ได้เท่านั้น

DOF โครงการชั่วข้ามคืน

DOF หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า Driver OFf-line เป็นโปรแกรมเล็กๆ สำหรับติดตั้ง Driver โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet ซึ่งมาแก้ปัญหา Jockey ใน Ubuntu 11.04+ ที่ต้องเรียกใช้ผ่าน Internet ทุกครั้งที่ต้องการติดตั้ง Driver ซึ่งหากไม่มี Internet ก็ไม่สามารถติดตั้ง Driver เพิ่มเติมได้ Driver ที่ว่านี้ได้แก่ การ์ดจอ nVidia, การ์ดจอ ATI และ Wireless ของ Broadcom เป็นต้น ใน Suriyan รุ่น 53.04 และ53.10 มี Local Repository ติดมาด้วยเสมอแต่การติดตั้งผ่าน Jockey ในโหมด Off-line ไม่สามารถทำได้ ผมจึงจำใจพัฒนา DOF ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า DOF ไม่สามารถติดตั้ง Driver ได้ทุกตัว ในเบื้องต้นสามารถติดตั้ง Driver การ์ดจอ nVidia, การ์ดจอ ATI และ Wireless ของ Broadcom ได้เท่านั้น
DOF เป็นโปรแกรมที่พัฒนาด้วย Shell Script แสดงผล GUI บน Gnome โดยผ่านโปรแกรมเล็กๆ อีกตัวชื่อ Zenity โดยโครงสร้างของโปรแกรมมีไม่มากคือใช้การตรวจสอบ Hardware จากโปรแกรมเล็กๆ อีกตัวชื่อ Inxi ซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถแสดงผลการค้นหา Hardware ได้ดีและที่สำคัญระบุการแสดงผลได้ว่าจะให้ดู Hardware ในเครื่องส่วนใด เช่น การ์ดจอ การ์ดเน็ตเวิร์ก ซีพียู เป็นต้น จากผลลัพท์ที่ได้จาก Inxi ทำให้ DOF สามารถเดาได้ว่าควรจะติดตั้ง Driver อะไร แพคเกจใดที่ต้องใช้ในการติดตั้ง โครงการนี้คิดชั่วข้ามคืน ใจจริงไม่อยากเขียนสักเท่าไรเพราะการค้นหา Driver ที่ถูกต้องและสดใหม่มักดีเสมอ แต่ DOF ก็ช่วยเหลือได้หากคุณติดตั้ง Suriyan แล้วไม่มีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อเพื่อติดตั้ง Driver ครับ 🙂