บันทึกกันลืม Build Debian Package

กันลืมเรื่อง build debian package สำหรับการสร้าง package ตัวเอง ไม่เกี่ยวกับดึง package source จาก repository นะจ๊ะ
สร้างโครงสร้างของ package
dh_make --createorig -e <your-email> -p <package-name>_<version>
แก้โน่นนี่ในไดเรคทอรี debian จะ make อะไร โยนไฟล์ไว้ที่ไหนก็จัดไป แก้แล้ว เพิ่ม change log
dch -i
ถ้าไม่มี key ก็อย่าลืมสร้าง gpg key
gpg --gen-key
ดูว่า gpg key id อะไร
gpg --list-keys
ดูเลข key จากนั้นสั่ง build package พร้อม sign key ไปด้วย
debuild -rfakeroot -k<gpgkey-id>