มาสร้าง Chef Cookbook

ถ้าใช้งาน Chef ต้องลองสร้าง Cookbook ใช้เองด้วยถึงจะครบกระบวนการ นอกจาก Cookbook ใน Opscode Community แล้วเราสามารถสร้าง Cookbook แบบที่เราต้องการเองได้ด้วย สำหรับท่านที่ถนันภาษา ruby ก็คงได้เปรียบสักหน่อย แต่สำหรับท่านที่ไม่ถนันก็ไม่เป็นไร เราสามารถสร้าง Cookbook แบบง่ายได้ โดยใช้เครื่องมือเดิมคือ Knife
แนวคิดของ Cookbook เหมือนกับการทำอาหารมีสูตรในการทำ (recipe) ดังนั้น Cookbook หนึ่งมีสูตรอาการได้หลายสูตรแล้วแต่ว่าจะปรุงอะไรออกมา ในการปรุงแต่ละสูตรจะมีกระบวนการปรุงซึ่งจะทำหนด อยู่ใน recipe นั่นเอง สำหรับ resource ทีี่ต้องใช้ recipe ได้แก่

 • package: จัดการ package ใน node
 • service: จัดการ service ใน node
 • user: จัดการ user ใน node
 • group: จัดการ group ใน node
 • template: จัดการไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบ ruby template
 • cookbook_file: เก็บไฟล์สำหรับย้ายไปใช้กับ node โดยตรง
 • file: จัดการไฟล์ ใน node
 • directory: จัดการไดเรคทอรี ใน node
 • execute: ใช้คำสั่ง ใน node
 • cron: แก้ไข cron ใน node

Continue reading

ใช้ Knife จัดการ Droplet บน DigitalOcean

Knife DigitalOcean เป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้คุณจัดการ Droplet บน DigitalOcean ได้ง่ายๆ ผ่าน Knife ซึ่งนอกจากจัดการ Droplet ได้แล้วยังสามารถสั่ง Bootstrap เพื่อ register node ไปยัง Chef Server ได้อีกด้วย หรือใช้ Knife กำหนด runlist ให้ droplet ได้เช่นกัน มาทดลองกัน
ก่อนอื่นใช้ ChefDK ติดตั้ง Knife DigitalOcean กันก่อนดังนี้
chef gem install knife-digital_ocean
สร้าง Personal Access Tokens ใน DigitalOcean เพื่อใช้กับ Knife ดังนี้

Continue reading

ใช้ Knife สร้าง Chef Container

Chef ไม่เพียงแค่ใช้ตั้งค่าและจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Container อย่าง Docker ได้ด้วย ในเบื้องต้น ใช้สำหรับสร้าง Chef Container ที่มี chef client, cookbook, run list ฝังเข้าไปพร้อมกับ Docker Image ส่วนการจัดการ Container ยังคงใช้ Docker เหมือนเดิม

สร้าง Chef Container ต้องเริ่มจากสร้าง Image ก่อนด้วย Knife Container ซึ่งเป็น plug-in เสริมของ Knife ซึ่งเราจะต้องติดตั้งเพิ่ม ก่อนจะติดตั้ง Knife Container ติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ก่อน ได้แก่ Docker, ChefDK และ Knife Container
เริ่มจากติดตั้ง Docker ก่อน ดังนี้
curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh
ติดตั้ง Chef Development Kit
wget https://opscode-omnibus-packages.s3.amazonaws.com/ubuntu/12.04/x86_64/chefdk_0.3.5-1_amd64.deb
dpkg -i chefdk_0.3.5-1_amd64.deb
Continue reading

มาเล่น Chef กัน

Chef เป็นเครื่องมือด้าน System Configuration อีกตัวนึง เหมาะสำหรับการ config เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีจำนวนมากๆ แบบไม่ต้อง ssh เข้าไปทีละเครื่อง แนวคิดของ Chef ก็เหมือนกับชื่อล่ะครับ กุ๊กอยากจะทำอาหารอะไร ก็ต้องมีตำราอาหาร (Cookbook) วิธีการทำ (Recipe) และ ขั้นตอนการทำ (Run list) ก่อนที่มาเล่น Chef ลองมาดูส่วนประกอบต่างๆ ที่จะต้องมีกันก่อน

 1. Workstation คือ เครื่องที่ System Admin ใช้ทำงาน เขียนตำราอาหาร เขียนสูตรอาหาร
 2. Chef Server คือ เครื่องที่ใช้เก็บตำราอาหาร สูตรอาหารต่างๆ
 3. Node คือ เครื่องที่เราต้องการ config โดยดึงข้อมูลจาก Chef Server มาประมวลผล

จะใช้งาน Chef ต้องมี Chef Server ครับ สำหรับท่านที่ต้องการใช้ Chef Server ที่ทาง OpsCode เป็นคนดูแลก็สามารถใช้งานได้ (ผมแนะนำ) แต่ถ้าต้องการตั้ง Chef Server เองก็สามารถทำได้ครับ ก่อนอื่นมาติดตั้ง Chef Server กันก่อน ผมมีเครื่อง Ubuntu Server 64ิBits ต้องเป็น 64Bits เท่านั้นนะครับ
ดาวน์โหลด Chef Server และติดตั้งด้วยคำสั่ง
sudo dpkg -i chef-server_11.0.12-1.ubuntu.12.04_amd64.deb
sudo chef-server-ctl reconfigure
เมื่อติดตั้งเสร็จให้เปิด browser ไปที่ https://chef-server ใส่ username = admin และ password = p@ssw0rd1 จะได้หน้าตาแบบนี้

ได้ Chef Server แล้ว กลับมาที่เครื่อง Admin Workstation หรือเครื่องที่เราใช้งานกันนี่แหละครับ ดาวน์โหลด Chef Client มาติดตั้งที่เครื่องเรากันก่อนดังนี้
curl -L https://www.opscode.com/chef/install.sh | sudo bash
รอให้ติดตั้งจนเสร็จ จากนั้นมาเขียนไฟล์ config กัน ถ้าคุณใช้ Hosted Chef Server ดึงออกมาจาก Kick Start ได้เลยครับ แต่เรายากจนติดตั้ง Chef Server เองก็ต้องมาเขียน config กันเอาเอง ดังนี้
mkdir ~/.chef
เขียน config ชื่อ knife.rb ใส่ข้อมูลลงไปดังนี้
node_name 'admin'
chef_server_url 'https://chef-server.ffeee.org'
validation_client_name 'chef-validator'
validation_key '/etc/chef/chef-validator.pem'
cookbook_path ["~/.chef/cookbooks"]
สร้างไฟล์ /etc/chef/client.pem เอา Private Key ของ Admin มาใส่


และไฟล์ /etc/chef/chef-validator.pem เอาค่า chef-validator มาใส่


สร้างไดเรคทอรี cookbook ใน ~/.chef/cookbooks ดังนี้
mkdir -p ~/.chef/cookbooks
จากนั้น init git repository ที่ไดเรคทอรี cookbooks ดังนี้
cd ~/.chef/cookbooks
touch readme.md
git init
git add .
git commit -m 'init repo'
ลองใช้คำสั่ง knife ดูครับ
knife client list
ค่าที่ได้จะแสดง chef-validator และ chef-webui ออกมา และไม่ error ถือว่าเป็นอันใช้ได้ 🙂
เมื่อได้ Workstation, Chef Server แล้วก็ถึง Node ต่างๆ Chef มีเครื่องมือลัดให้เราติดตั้ง Chef Client โดยที่เราไม่ต้อง ssh ไปทีละ node ทำให้ไม่เหนื่อยมากนัก โดยใช้คำสั่งดังนี้
knife bootstrap node01.example.com --sudo -x username -P password -N "chef-node01"
จากนั้น knife จะติดตั้ง Chef Client ที่เครื่อง Node ให้ สั่งแบบนี้จนครบทุกเครื่องครับ 😛 ถ้าไม่อยากเหนื่อยก็เขียน shell script เอาก็ได้ 🙂 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราจะพบว่ามีรายละเอียดของ Node ใน Chef Server แล้ว

เมื่อได้ Node ครบแล้ว กลับมาที่ Workstation เราครับ เราจะดึง Cookbook จาก Chef Community Cookbook มาใช้กัน ตัวอย่างเป็น Apache2 🙂 ใช้คำสั่งดังนี้
knife cookbook site install apache2
Knife จะดาวน์โหลด Cookbook ของ Apache2 และ dependency cookbook มาให้เราด้วย 🙂 ถ้าอยากจะแก้ไข หรือ recipe ก็สามารถแก้ไขได้เลย จากนั้นอัพโหลด Cookbook ไปไว้ที่ Chef Server โดยใช้คำสั่ง
knife cookbook upload apache2 iptables logrotate pacman
ลองเข้าไปดูใน Chef Server เราจะเห็นว่ามี Cookbook อัพโหลดเข้ามาแล้ว

จากนั้นมากำหนด run list ให้ node01 ที่เราจะติดตั้ง Apache2 กันดังภาพ

เมื่อกำหนด run list แล้วสั่ง chef-client ที่เครื่อง node ได้เลย หรือจะสั่งผ่าน knife ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ให้ node ที่มีชื่อ * (คือทุก node) ใช้คำสั่ง chef-client ดังตัวอย่าง
knife ssh 'name:*' 'chef-client' --sudo -x username -P password
เมื่อสั่ง chef-client เครื่อง node จะเรียกดูข้อมูลจาก Chef Server ว่าเครื่องนี้้ต้องใช้ Cookbook อะไรบ้าง จากนั้นก็ทำตามลำดับที่กำหนดไว้ใน run list ลองเปิด browser เข้าไปดูที่เครื่อง node01 ก็จะพบว่า ได้ติดตั้ง Apache2 เรียบร้อยแล้ว 😉