ใช้งาน Android Studio ร่วมกับ GitHub

Android Studio มีคุณสมบัติที่ได้รับมาจาก IntelliJ หลายอย่างและสิ่งที่พ่วงมาด้วยที่นักพัฒนาขาดไม่ได้คือการเชื่อมต่อกับ Version Control System อย่าง Git, GitHub, Mercurial และ Subversion ทำให้คุณสามารถ Share Project ไปยัง Source Code Respitory ที่คุณใช้งานได้ อีกทั้งยังสามารถจัดการ Code จากการ Checkout, Commit, Push ได้ในตัวโดยไม่ต้องติดตั้ง VCS Client เพิ่มเติมแต่อย่างใด
มาลองทดสอบกับ GitHub ให้สร้าง Project ขึ้นมาแล้วลองสั่ง Share Project ไปยัง GitHub โดยคลิกไปที่เมนู VCS > Import into Version Control > Share Project on GitHub โปรแกรมจะให้เราตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ GitHub

Continue reading ใช้งาน Android Studio ร่วมกับ GitHub