เก็บตกอบรม Cyber Security กับ ACIS

ผมได้มีโอกาสไปอบรม Cyber Security กับ ACIS ซึ่งเป็นโครงการอบรมต่อเนื่องจากงาน CDIC 2016 ผมสมัครอบรมในหัวข้อ Internet of Things Penetration Testing และ Client-side Attack เนื่องจากกันลืมและอาจจจะเป็นประโยชน์ก็เลยมา blog ไว้สักหน่อย

Continue reading