มาเล่น cAdvisor ดูการใช้ทรัพยากรใน Docker กัน

งาน Google I/O 2014 ที่ผ่านมาทาง Google เปิดโค้ดโครงการ Kubernetes ทำหน้าที่เป็น Orchestration, Health Monitoring, HA เบื้องต้นใช้กับ lmctfy ซึ่งเป็น container ของ Google เอง และ cAdvisor เป็น resources และ performance monitor ของ lmctfy เช่นกัน แต่สามารถใช้งานร่วมกับ Docker ได้ ก็ขอเอาเรื่องนี้มาเขียน Blog ไว้ก่อน ส่วน Kubernetes ค่อย Blog อีกทีครับ
cAdvisor หรือ Container Advisor ไม่ได้ทำหน้าที่ Lease Monitoring เหมือนกับ Haizea แต่ทำหน้าที่แต่ Resource / Performance Monitoring เท่านั้น สามารถบอกได้ว่า Docker ใช้ Resource ไปเท่าไร เช่น CPU, RAM, Network ฯลฯ และสามารถบอกรายละเอียดการใช้ resource ของแต่ละ Container ได้ การดูข้อมูลสามารถดูผ่านหน้าเว็บหรือใช้ REST API ดูได้ แนวทางของการใช้ cAdvisor จะเอาไปประกอบกับ Kubernetes เพื่อทำ HA ให้กับ Container ได้ หรือเอาไปทำ Performance Monitor ดูกราฟแบบ real time ได้ หรืออาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ทำ Charge back ได้อีกด้วย เพราะสถิติการใช้ Resource เก็บไว้เป็นรายวินาทีทีเดียว
Continue reading มาเล่น cAdvisor ดูการใช้ทรัพยากรใน Docker กัน

มาเล่น Docker กัน

เขียนเรื่อง Docker คร่าวๆ ไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ไม่ได้แนะนำการใช้งาน ครั้งนี้มาลงในรายละเอียดกันว่าจะเล่นอะไรได้บ้าง เนื้อหาของจะครอบคลุมดังนี้

  • ติดตั้ง Docker
  • ใช้งาน Docker เบื้องต้น
  • สร้าง Image จาก Dockerfile
  • ใช้ Hipache ทำ redirect + loadbalance ไปยัง Docker container

มาเริ่มจากการติดตั้งกันก่อน ใช้ Ubuntu 12.04 LTS เหมือนเดิม อัพเกรดให้เรียบร้อย จากนั้นมาติดตั้ง Docker กัน Docker ต้องใช้ kernel ที่มี cgroup ซึ่งใน Ubuntu 12.04 ในส่วนของ kernel ยังไม่มี cgroup เพราะฉะนั้นต้องอัพเกรด kernel และ reboot เครื่อง 🙂
Continue reading มาเล่น Docker กัน

Deploy Containers แทน VM ใน OpenStack ​Nova

แปะเอาไว้ก่อน เพราะเดี๋ยวจะลืม Docker เริ่มตามรอย OpenShift แล้ว ถ้า Heat สามารถทำงานร่วมกับ Docker Containner ได้ก็สบายละ ในแง่ Orchestration และ Auto Scaling