มาเล่น NodeMCU กับ ThingSpeak

ThingSpeak เป็บบริการ PaaS สำหรับ Internet of Things มีบริการ Open API เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่าน REST API, บริการเก็บข้อมูลแบบ Real-time, แสดงข้อมูล geolocation, ประมวลผลข้อมูล, แสดงข้อมูลกราฟ, สถานะของอุปกรณ์ และ plugins เสริมสำหรับเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ เช่น Google Chart เป็นต้น

สมัครสมาชิก ThinkSpeak แล้วลงมือกันได้เลย กดสร้าง Channel ใหม่กรอกรายละเอียดลงไป
Continue reading

มา Flash Firmware ให้ ESP8266 ด้วย ESPTool กัน

Wifi Module อย่าง ESP8266 ได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากราคาถูกแล้วยังสามารถ flash firmware ใหม่ลงไปได้ ซึ่งเครื่องมือมีอยู่หลายตัว เช่น ESP8266 Flasher, NodeMCU Flasher เป็นต้น ส่วนใหฐ่เครื่องมือเหล่านี้ทำงานบน Windows สำหรับท่านที่ใช้ OSX และ Linux มีเครื่องมืออีกตัวนึงสามารถใช้งานบน Linux และ OSX ได้ แต่ต้องใช้ผ่าน Command Line นะครับ ชื่อ ESPTool
การติดตั้งและใช้งานก็ง่ายมาก สั่ง clone git repository ของโครงการลงมาได้เลยดังนี้
git clone https://github.com/themadinventor/esptool.git
cd esptool
ติดตั้งโดยใช้คำสั่งดังนี้
sudo python setup.py install
จากนั้นก็ใช้งานได้เลย วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ แบบนี้
esptool.py -b [baud-rate] -p [device] write_flash [address] [firmware-file]
ตัวอย่าง
esptool.py -b 9600 -p /dev/cu.usbmodem1421 write_flash 0x00000 nodemcu_latest.bin

มาลองเล่น Arduino ESP IDE กัน

ชุมชน ESP8266 มีการพัฒนา Arduino IDE เพื่อรองรับการพัฒนาโปรแกรมใส่ลงใน ESP8266 โดยไม่ต้องพึ่ง NodeMCU ไม่ต้องหัดเขียนภาษาใหม่ IDE ชุดนี้เพิ่ม esptool ใช้เป็นเครื่องมือในการอัพโหลด firmware ที่ได้จากการคอมไพล์ สำหรับท่านที่อยากลอง ดาวน์โหลดได้ที่หน้าโครงการใน GitHub ครับ ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดทั้ง Windows, Linux และ OSX วิธีการใช้งานคุณสามารถใช้คู่กับ FTDI หรือบอร์ด Arduino ก็ได้

ผมใช้บอร์ด Arduino ละกัน เมื่อได้ IDE มาแล้วให้เปิดตัวอย่าง WebServer ขึ้นมา
Continue reading

มาสร้างเว็บไซต์จาก Markdown ด้วย Jekyll กัน

Jekyll เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายโดยใช้ Text ไฟล์ในรูปแบบ Markdown ในการสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถประยุกต์เอาไปใช้สร้างเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกได้ Jekyll ใช้งานผ่าน Command Line สามารถสั่งสร้างไฟล์ html จาก Markdown ได้ และบริการ Web Server ได้ในตัว ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Web Server เพิ่มแต่อย่างใด

วิธีการใช้งานให้คุณติดตั้ง ruby และ gem ให้เรียบร้อยก่อน
curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby=2.0.0
Continue reading