มาดูวิถีโคจรของดาวเทียม GNSS ด้วย GNSS View กัน

เราสามารถดูวิถีโคจรของดาวเทียมระบุพิกัดได้ง่ายๆ ผ่าน Mobile App ที่ชื่อว่า GNSS View ซึ่ง App นี้นอกจากดูได้ว่าตำแหน่งของดาวเทียมอยู่ตรงไหนแล้ว ยังมีโหมด AR ที่ดูข้อมูลจากท้องฟ้าจริงๆ ได้ด้วย หน้าตา App เป็นแบบนี้

เราสามารถตั้งค่า filter ว่าจะเอาดาวเทียมค่ายใดได้ด้วย แถมเลื่อนดูเวลาว่าดาวเทียมดวงใดจะโคจรมาถึง สำหรับโหมด AR จะเป็นโหมดกล้องถ่ายรูป เมื่อถ่ายภาพท้องฟ้าในตำแหน่งต่างๆ ก็จะมีภาพดาวเทียมที่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆ ปรากฏออกมา

เรียกได้ว่าสะดวกและมีประโยชน์มาก ลองเอาไปเล่นกันดูครับ 🙂