in Blog

จบงาน KidBright Developer Meetup #1 สร้าง plugin แบบง่ายๆ ได้ 1 อัน

หลังจากไปร่วมงาน KidBright developer meetup มาก็เลยได้ลองสร้าง KidBright plugin ง่ายๆ มา 1 อัน เป็น plugin ไฟกระพริบ ใช้เครื่องมือ generator ทุ่นแรงจากน้องนัทช่วยสร้างโครงให้
จบงานได้มา 1 block เป็น เปิด/ปิด LED บนบอร์ดแบบง่ายๆ ถ้าเอาเข้า loop ใส่ delay นิดหน่อยก็ได้ไฟกระพริบแล้ว

แล้วก็มาทำต่อเพิ่มเติม ให้ครบตามข้อกำหนดของการสร้าง blockแปะ git repository ไว้ให้ https://github.com/anoochit/kidbright_ledx ปล.ไม่มีบอร์ด KidBright เลยไม่ได้ทำอะไรต่อ